Bố trí các khoa

Thiết lập Tên lĩnh vực Tên khoa Thời gian học ( Năm) Số lượng tuyển( Người)
Học sáng Đồ họa-Hình ảnh Khoa đồ họa máy tính 2 160
Khoa chế tạo hình ảnh CG 2 40
Khoa nghiên cứu đồ họa máy tính 3 40
Game Khoa nghiên cứu sản xuất game 3 120
Khoa sản xuất game 2 150
Khoa Game Planning 2 40
Anime Khoa hoạt hình (anime) 2 80
Khoa nghiên cứu hoạt hình (anime) 3 40
Thiết kế Khoa thiết kế Web 2 40
Khoa thiết kế đồ họa 2 40
IT Kinh doanh Khoa giấy phép kinh doanh 2 40
Di động, Smartphone Khoa ứng dụng điện thoại 2 40
Xử lý thông tin, Web Khoa xử lý thông tin 2 120
Khoa phát triển hệ thống thông tin 2 80
Khoa xử lý thông tin cao cấp 3 80
Bảo mật mạng Khoa bảo mật mạng 2 80
Khoa Điện- Điện tử Khoa công nghiệp điện cao cấp 3 30
Khoa công nghiệp điện 2 80
Khoa kỹ thuật công trình điện 2 50
Khoa công nghiệp ứng dụng điên tử 2 40
Học tối Điện Khoa công nghiệp điện 2 50
Khoa công trình điện 1 50
IT Khoa xử lý thông tin 2 40
Khoa bảo mật mạng 2 40

Nếu có câu hỏi gì hãy liên hệ với email bên dưới bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

E-mail: