ဘာသာရပ္မိတ္ဆက္ျခင္း

CG・Projected Image

Computer Graphic

ဒီဘာသာရပ္မွာ သင္ယူမယ္ဆိုရင္ လံုး၀အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့ ေလာက (ဘာသာရပ္) ကို

တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္လာတဲ့ CG Designer တေယာက္ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို စ၀င္ခ်ိန္မွာ လံုး၀အေတြ႔အၾကံဳမရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသား အေယာက္ 4600 ၀န္းက်င္ေလာက္က CG Designer ဆိုျပီးေတာ့ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာနယ္ပယ္ေတြ (ဥပမာ Movie, Television Commerical, Animation, Game) မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။
ဒီ Computer Graphic ဘာသာရပ္က ဂ်ပန္မွာ ပထမဆံုးေသာ CG ရဲ႕ ပညာေရးကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းက ဒီဘာသာရပ္ရဲ႕ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းက ဒီ CG ေလာကမွာ ျမင့္မားနတဲ့ Result ေတြေဖာ္ျပျခင္းခံရပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင

CG Designer, CG Animator, CG Game Designer, Character Model အစရွိသျဖင့္

သင္ယူျခင္းရဲ့ Point

1. ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ product ေတြ Movie ေတြ ထုတ္လုပ္မွဳမွာပါ၀င္ေနျခင္း
Eg. FINAL FANTASY, PURICURE, HARRY POTTER, MORSTER HUNTERY, MARIO TENNIS
2. ပထမႏွစ္မွာ CG ရဲ႕ အေျခခံကိုသင္ယူရပါမယ္။ ဒုတိယႏွစ္မွာ CGရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုး၀င္မယ့္ နည္းပညာပိုင္းေတြကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း
၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္
ဥပမာ CG Animator, Modeler, Effects Artist
3. ေက်ာင္းစတင္၀င္ေရာက္လာတဲ့ 90% ေက်ာ္ေက်ာင္းသားေတြက အေတြ႔အၾကံဳ လံုး၀မရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္မွာေတာ့ 90% ေက်ာ္ ေက်ာင္းသားေတြက CG Designer ဆိုျပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။

Computer Graphic & Visual Arts

CG နဲ႔ ရုပ္ရွင္ game ေတြထဲက CG ဇာတ္ေကာင္ ေတြကို တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ VFX creator တေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဘာသာရပ္မွာေတာ့ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ နယ္ပယ္ (Movie, Television, Comerical, Promotion video) ေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ VFX (visual effects) ဇာတ္ေကာင္နဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး သင္ယူရပါမယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ဇတ္ေကာင္ေတြထဲက 3D CG နဲ႔ Photographing နည္းပညာေတြနဲ႔ အသံုးျပဳလာျပီး VFX software နည္းပညာက ပိုျပီးေအာင္ျမင္ အသံုးျပဳလာမဲ့ နည္းပညာပါ။ ဒီဘာသာရပ္က 3DCG ရဲ့ ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းေတြနဲံ Photographing ပိုင္းနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး အဆင့္ဆင့္ သင္ယူရပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

VFX Creator, CG Designer, Compositor, CG Creator

သင္ယူျခင္းရဲ႕ Point

1. ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Product ရဲ႕ VFX Creator ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။
Product example, STAD BY ME DORAEMON, PARASYTE
2. CG, Image Production ေတြရဲ႔ နယ္ပယ္မွာ အလုပ္ရမွဳ 90%
3. Group ဖြဲ႔ျပီးေလ့က်င့္မွဳမ်ားကို လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွဳ

ရုပ္ရွင္ဇာတေကာင္ေတြရဲ႕ Project ေတြမွာ VFX Creator ေတြ CG Designer ေတြက အဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းရဲ႔ သင္ခန္းစာသင္ယူမွဳမွာလဲ အဲ့လိုမ်ိဳး အဖြဲ႔ဖြဲ႔ျပီး Project ေတြကို လုပ္ရတဲ့ သင္ယူမွဳေတြကိုလဲ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

Advanced Computer Graphics

ျမင့္မားတဲ့ level ရဲ႕ Computer Graphic ကို တီထြင္ႏိုင္တဲ့ CG Creator ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ၾကီးမားလွတဲ့ Dragon ေကာင္ၾကီးေတြက ဖ်က္ဆီးတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ ျမိဳ႔ေတြ Magic ေတြနဲ႔ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ Hero ေတြ ျမင့္မားတဲ့ အဆံုးသတ္မွဳေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ေကာင္ေတြကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ျခင္း အစရွိတာေတြကို တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြလို လုပ္ထားတဲ့ CG Effect….. ျမင့္မားတဲ့ CG နည္းပညာသင္ယူမွဳ၊ ေက်ာင္းျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ Programing နည္းပလာနဲ႔ CG Project ေတြကို လုပ္ႏိုင္တဲံ Technical CG, Creator ျဖစ္လာႏိုင္နတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Technical CG Creator, CG Supervisor, Technical CG, CG Programmer, CG Creator, Motion Capture Engineer

သင္ယူျခင္းရဲ႕ Point

1. Technical CG Creator ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း
ကမၻာတ၀ွမ္းရဲ႕ CG, VFX ေလာကမွာ CG Creator ကမလံုေလာက္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ Technical CG Creator ရဲ႕နည္းပညာေတြ သင္ယူႏုိင္တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြရွိတဲ့ ေက်ာင္းအနည္းစုထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ဘာသာရပ္ပါ။
2. အလုပ္ရွာရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ နည္းပညာပိုင္းကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း
CG Tool: Houndini, Nukex Programming Language: MEL, Python
3. ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက Technical CG Creator ဆုိျပီးေတာ့ အလုပ္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း
ျမင့္မားတဲ့ နည္းပညာစြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။
အလုပ္ဥပမာ- Maleficent, Transcendence, Tangled, The Amazing Spider-Man

Game

Advanced Game Programming

ကမၻာအ၀ွမ္းမွာ အလံုးအရင္းနဲ႔ ျဖစ္တည္ေမြးဖြားလာတဲ့ Game Creator ျဖစ္လာႏိုင္မယ္။

Game တီထြင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အသိပညာနဲ႔နည္းပညာေတြကို (eg; Programming, Design, Game Sound, Planing) အစရွိတာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။ Game Company ေတြလိုမ်ိဳး လူမ်ားမ်ားနဲ႔ Team ဖြဲ႔ျပီး Game ကိုတီထြင္တဲ့ ေလ့က်င့္မွဳေတြကို လုပ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒီလို ေလ့က်င့္မွဳေတြကေန တီထြင္ထားတဲ့ Game ေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ျမင့္မားမွဳဟာ (Japan Game Awards) မွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ျပီး အႏိုင္ရမွဳေတြ Game Company ေတြကေန၀ယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ order ေတြပါရရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ Game Company မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ Game Creator (Developer) ေတြက လက္ေတြ႔လာေရာက္သင္ၾကား ေပးတဲ့ သင္ၾကားခ်ိန္မ်ားလဲရွိပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Game Programmer, Game CG Designer, Game Panner, Game Director, Game Producer

သင္ယူႏိုင္တဲ့ Point

1. Game Developer ေတြရဲ႕ သင္ၾကားမွဳကို ရယူႏိုင္ျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ၾကီး Game Developer တေယာက္ျဖစ္တဲံ Keiji Inafune ရဲ႕ သင္ၾကားမွဳကို လက္ေတြ နာခံႏိုင္ပါမယ္။
Keiji Inafune ရဲ႕ တီထြင္ထားတဲ႔ Product ေတြကေတာ့ MegaMan, Resident Evil, Monster Hunter….,
2. ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ Product ေတြက ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆုေတြရေနျခင္း
Japan Game Awards (GFF Award), (Asia Digital Award) ဆိုတဲ့ျပိဳင္ပြဲေတြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ျပီး ဆုတံဆိပ္ေတြရရွိေနပါတယ္။ (Tokyo Game Show) မွာလဲ ႏွစ္တိုင္း Product ကို ၀င္ေရာက္ျပသေနပါတယ္။
3. နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့  Game Company ေတြမွာ အလုပ္ရႏိုင္ျခင္း
ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက နာမည္ၾကီးတဲ့ Game Company ေတြမွာ Game Programmer, Designer, Game Planner ဆုိျပီး အလုပ္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။
Company example; SQUARE ENIX, SEGA, KONAMI, CAPCOM

Game Programming

Team Work နဲ႕ ျမင့္မားတဲ႔ နည္းပညာေတြကို ပိုင္ဆိုင္တဲ႕ Programmer ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

Game Programming ဘာသာရပ္က Programming က အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္က 21ႏွစ္ မတ္ိုင္ခင္က ဂ်ပန္မွာ ပထမဆံုးေေပၚေပါက္လာတဲ့ Game Programming ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ။ Game ဖန္တီးျခင္းကို လံုး၀အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့ လူလဲ ဒီေက်ာင္းမွာ ၂ႏွစ္ၾကာသင္ယူျပီး Game Programming ရဲ႕နည္းပညာနဲ႔ အသိပညာေတြကို တတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာမွာေတာ့ မွဳရင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္ 12အုပ္ကို အသံုးျပဳျပီး သင္ယူေလ့လာ ရပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Game Prgrammer, Game Director, Game Producer,

သင္ယူႏုိင္တဲ့ Point

1. ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Game ေတြကို တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ နာမည္ၾကီး Company ေတြမွာ အလုပ္၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။
Company example; Nintendo, SEGA, KONAMI, CAPCOM, BANDAI, NAMCO Entertainment
Game example; Super Smash, Bros, Mario Party Series, Dragon’s Dagma, Dark Arisen, Sacrifice
2. သင္ခန္းစာေတြမွာ ၁ႏွစ္အတြင္း Product 10မ်ဳိးေက်ာ္တဲ့ Game ေတြကို တီထြင္ျခင္း
Japan Game Awards (GFF Award), (Asia Digital Award) ဆိုတဲ့ျပိဳင္ပြဲေတြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ျပီး ဆုတံဆိပ္ေတြရရွိေနပါတယ္။ (Tokyo Game Show) မွာလဲ ႏွစ္တိုင္း Product ကို ၀င္ေရာက္ျပသေနပါတယ္။
3. အသိအမွတ္ျပဳ Certificate ရရွိမွဳ
80% အထက္ ေက်ာင္းသားေတြက အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြ Certificate စာေမးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုလက္မွတ္ရထားရင္ အလုပ္ရဖို႔ အားသာပါတယ္။
Certificate example; ITPassport Examination, IT Certificate Series….,

Game Planning

ဖန္တီးမွဳအသစ္ေတြနဲ႔ Game ေတြကို ေတြးေတာႏိုင္ေပမဲ့ အဲ့ဒါကို တကယ့္လက္ေတြ

ဂိမ္းျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔က Planning ရဲ႕ အင္အား၊ Programming, Design စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းပညာက လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္မွာ အဲ့ဒီလိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္မယ့္ Game Planner တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔သင္ယူရပါမယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြမွာ အဓိကကြ်မ္းက်င္သူေတြရဲ႕ ေဟာေျပာမွဳကို နားေထာင္ျခင္း၊ Product ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ရယူႏိုင္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အဲ့လိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာင္းရတဲ့ ဂိမ္းေတြ၊ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ဂိမ္းေတြကို တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ Game Planner တေယာက္ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Game Planner, Game Director, Game Producer

သင္ယူျခင္း Point

1. Game ရဲ႕အစကေန ေနာက္ဆံုး Game Planner အထိ ျဖစ္လာေစႏိုင္ျခင္း
Game Planner တေယာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ Marketing, Scenario, Project, Proposal ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ Design, Programming အစရွိတာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။
2. အေတြးေခၚ Idea ေတြကို ခ်က္ျခင္း ဂိမ္း အေနနဲ႔ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
ဂိမ္းမတီထြင္ဖူးတဲံလူကိုလဲ ၃ပတ္အတြင္းမွာ အရွိန္အဟုန္တခုနဲ႔ ဂိမ္းကို တီထြင္လာႏိုင္မဲ့ သင္ခန္းစာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီလို ဂိမ္းကို တီထြင္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးကို တကယ့္ဂိမး္ အေနနဲ႔ တီထြင္ႏိုင္ေစပါမယ္။
3. အလုပ္၀င္ေရာက္တဲ့ Company example; CAPCOM, Vanguard
ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက Game Company ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ Game Planner ေတြက အမ်ားၾကီးရွိျခင္း

Animation

Animation

ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ အားလံုးက စိတ္အားထက္သန္စြာနဲံ character ေတြလိုေရးဆြဲတဲ့ Animator တစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ Animation ရဲ႕အင္အားတခုကေတာ့ လက္နဲ႔ေရးဆြဲတဲ့ ပံုဆြဲပညာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္မွာ လက္နဲ႔ေရးဆြဲျခင္း၊ ပံုေဖာ္ဖန္တီးျခင္း ပညာရပ္ေတြ၊ Drawing ပိုင္းေတြကို သင္ယူရပါမယ္။ Motion ရုပ္ပံုလႊာနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို အေျခခံကေန အဆင့္ျမင့္ထိ သင္ယူရပါမယ္။ အနာဂတ္မွာ Animator တေယာက္အေနနဲ႔ အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ ပညာေရးကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္

Animator, Character Designer, Animation Designer

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက Animation Product အမ်ားအျပားပါ၀င္ဖန္တီးေနျခင္း
Animation product example; Evangelion, Mobile Suit Gundam, NARUTO, Attack on Titan, Kill La Kill, Fat Night
2. Animator ေတြရဲ႕ လက္ေတြ႔သင္ၾကားမွဳကို သင္ယူႏုိင္ျခင္း
လက္ရွိ Animator ဆိုျပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ Animator အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ ဆရာေတြက သင္ၾကား ေပးပါမယ္။ အထူးသင္ၾကားမွဳအပိုင္းျဖစ္တဲ့ Animation Director ရဲ႕ Lecture ကိုလဲထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
3. နာမည္ၾကီး Animation Company ေတြမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက အလုပ္၀င္ေရာက္ေနျခင္း
ဒီေက်ာင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ Animation Company 87% က အာရုံစူးစိုက္ျခင္းခံတယ္။ Nerima City, Suginami City ေတြမွာ အလုပ္ရလြယ္ကူပါတယ္။
Animation Compan ေတြရဲ႕ Internship ေတြ Animator တေယာက္ဆိုျပီး အလုပ္ရွာခ်ိန္မွာ အသံုး၀င္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္တိုင္ဖန္းတီးထား တဲ့ Product ေတြကို ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္မွာကတည္းက တီထြင္ဖန္တီးျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Advanced Animation

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ Animal ေလာကမွာေတာ့ Computer ကို သံုးထားတဲ့ Special Effects, CG ကေနဖန္တီးထားတဲ့ Robot ရဲ႕လွဳပ္ရွားမွဳ အစရွိတဲ့ သစ္လြင္ဆန္းျပားတဲ့ နည္းပညာေတြက တဆင့္တဆင့္ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္မွာေတာ့ Drawing ပိုင္းကေန ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ရုပ္ရွင္ဖန္တီးမွဳအထိ Animation တီထြင္ျခင္းရဲ႕ အပိုင္းအားလံုးကို သင္ယူႏိုင္ပါမယ္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစြမ္းအားနဲ႔ Communication ပိုင္းကို ေပါင္းစပ္ျပီး Animal ရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္သူ တေယာက္အျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳႏိုင္တဲ့ လူတေယာက္ ျဖစ္လာေစပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Animator, Character Designer, Animation Director

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. Animal ရဲ႕အပိုင္းအားလံုးကို သင္ယူႏုိင္ျခင္း
[Animation] [Coloring] [photography] [Backgrounds] [production Advance] [Diron] အစရွိတဲ့ Animal နဲ႔ပတ္သတ္တာေတြကို အားလံုးသင္ယူရပါမယ္။ ကိုယ္၀ါသနာပါတဲ့ ကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အပိုင္းကို ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ေရြးခ်ယ္ျပီး သင္ယူႏုိင္ပါမယ္။
2. လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ အသံုး၀င္တဲ့ Product ျပဳလုပ္ျခင္း လက္ေတြ႔သင္ၾကားျခင္း
တကယ့္အျပင္မွာ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ Animation Product တီထြင္ျခင္းလိုမ်ိဳး Team ဖြဲ႔ျပီးကိုယ့္အပိုင္းအလုိက္ တာ၀န္ခြဲေ၀ျပီးျပဳလုပ္ရတဲ့ သင္ၾကားျခင္းအပိုင္းလဲရွိပါတယ္။
3. နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Animation Company ေတြမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက အလုပ္၀င္ေရာက္ေနျခင္း
ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားအမ်ားစုက Animation ေလာကမွာ အလုပ္၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ Animation Company ေတြ Intership ေတြ Animator တေယာက္ဆိုျပီး အလုပ္ရွာခ်ိန္မွာ အသံုး၀င္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားတဲ့ Product ေတြကို ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္မွာ တီထြင္ျခင္း Animation Company ေတြကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳေလ့လာျခင္း အစရွိတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
အလုပ္၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ Company example; OIM, T2 Studio, MADHOUSE

Design

Web Design

Design နဲ႔ Program ကို အသံုးျပဳျပီး Web Designer တေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ Web Design အတြက္ လုိအပ္တဲ့ Planning, Planning Presentation, Design, Websit Creation အစရွိတာေတြကို သင္ယူရမယ့္ ဘာသာရပ္ပါ။ သင္ခန္းစာေတြမွာေတာ့ Prefecssional Web Designer တေယာက္လိုမ်ိဳး နည္းပညာတူညီစြာ သင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျမင့္မားတဲ့ နည္းပညာကို ေလ့လာႏုိင္ပါမယ္။ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရး website ေတြကို ဖန္တီးတဲ့ သင္ခန္းစာပိုင္းလဲရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ရဲ႕ Nation Skills Cometition ရဲ႕ အခုအခ်ိန္အထိ ဆုတံဆိပ္35ခုကို ရယူထားပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Web Designer, Web Programmer, HTML Coder, Web Director

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. Company ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာပိုင္းကို လက္ေတြ႔သင္ယူႏုိင္ျခင္း
NIPPON TRAVEL AGENCY, Meiji Holdings, ITOHAM အစရွိတဲ့ company ေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ ဧည့္သည္လို သေဘာထားျပီး Web Design ေတြကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ Company ေတြ Web Designer ေတြ ရဲ႕လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ အခိ်န္ေတြလဲ ရွိပါတယ္။
2. Web အပိုင္းရဲ႕ နာမည္ၾကီး Company ေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း
အလုပ္၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ Company example; GREE, DENA, Cyber Agent, Yahoo, Rakuten
3. ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္က်င္းပတဲ့ World Skills Competition မွာ ၃ၾကိမ္ဆက္တိုက္ပါ၀င္ျခင္း (England, Germany, Brazil)

ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ငယ္ရြယ္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ေက်ာင္းသာေတြက ဒီ World Skills Competiton ျပပြဲျပိဳင္ပြဲေတြမွာ Web Designer နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ၃ရက္ၾကာပါ၀င္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ႔ နံပါတ္ ၈ ကို ရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

Graphic Design

အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ အပိုင္းေတြမွာ Designer တေယာက္ျဖစ္လာေစႏို္င္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္က က်ယ့္ျပန္႔လွတဲ့ အပိုင္းေတြ (Advertising, Magazine, Poster, CD Jacket, Game, Web Mobile App, Ebook) အစရွိတာေတြရဲ႕ Design ေတြကို သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။
Planning Presentation ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးတာေတြက တကယ့္လက္ေတြ႕ Company ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ရသလိုမ်ိဳး အဆင့္ေတြနဲ႔ Design ပညာရပ္ကို သင္ယူႏုိင္ပါမယ္။ ေက်ာင္းစတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွာ Design ရဲ႕ စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္း အေျခခံကေန သင္ယူရမွာျဖစ္လို႔ အေတြ႔အၾကံဳလံုး၀မရွိတဲ့လူေတြလဲ စိတ္၀င္စားစြာ သင္ယူႏုိင္ပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းခြင္

Graphic Designer, Illustrator, Editorial Designer, Art Designer

သင္ယူႏုိင္မယ့္ Point

1. အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Design ေတြကို သင္ယူႏုိင္မယ့္ အျပင္ အလုပ္၀င္ေရာက္ဖို႔အတြက္ပါ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္း
ဒီေက်ာင္းမွာ Web Design နဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ သင္ယူႏုိင္ျခင္းပဲ မဟုတ္ဘဲ Ebookaw ေတြ Digital Signage ေတြရဲ႕ Design ပိုင္းကိုလဲ သင္ယူႏုိင္ပါမယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ Design ေတြကိုပါ သင္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အဲ့ဒါေတြထဲက ကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီမယ္ထင္တဲ့ အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္လာႏုိင္ပါတယ္။
2. ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ Company ေတြမွာ Designer ဆိုျပီး၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း
အလုပ္၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ Company example; Advertising Industry, Game Industry, Mobile App Industry, etc…,
3. အေတြ႔အၾကံဳ လံုး၀မရွိတဲ့လူကေန Designer တေယာက္ျဖစ္လာေစႏိုင္ျခင္း
ေက်ာင္း၀င္ေရာက္ျပီးခ်ိန္မွစျပီး အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့လူေတြအတြက္ Startup Workshop ဆုိတဲ့ သင္ခန္းစာပိုင္းကိုလဲ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ၂ႏွစ္ျပီးေျမာက္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားအားလံုးက Designer ဆုိျပီး နည္းပညာပိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ လူေတြျဖစ္လာေစႏုိင္ပါတယ္။

AI

Artificial Intelligence System

“မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောအဝတ်ကို လိုက်ဖက်အောင်ဝတ်ခြင်း”၊ “တစ်ချိန်တည်းစကားပြန်ခြင်း”၊ “ကားမောင်းခြင်း” စသည်ဖြင့် စဥ်းစား၍ လုပ်ဆောင်ရသောအရာတို့ကို AI (လူတို့ဉာဏ်ရည်ကို ကွန်ပျူတာဖြင့် စီစဉ်တုပမှု) ဖြင့် အစားထိုးလုပ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကွန်ပျူတာဖြင့် အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ကာ အမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်သည့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုပ်များ အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှု၊ IoT (Internet of Things) စက်များ၏ Big data အား စုဆောင်းမှုသည်လည်း AI ၏ပျံ့နှံ့မှုကို လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါသည်။ ဤဌာနသည် ယခုအချိန်အထိ စနစ် အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည့် နည်းပညာအပြင် “AI”၊ “Big data”၊ ”IoT” ဟူသည့် နည်းပညာ ၃ ခုကို ခြုံငုံလျက် တတ်မြောက်ထားသည့် နောင်မျိုးဆက်သစ် IT အင်ဂျင်နီယာများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝင္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

AI အင်ဂျင်နီယာ၊ System အင်ဂျင်နီယာ၊ Data Scientist၊ ပရိုဂရမ်မာ

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. ခေတ်ရှေ့ပြေးနေသော AI စနစ် ၏ တည်ဆောက်မှုတွင် လိုအပ်သောဗဟုသုတ၊ နည်းပညာများကို တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း လေ့လာနိုင်ခြင်း
Deep learning၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း၊ IoT Sensor တို့ဖြင့် Data စုဆောင်းခြင်း၊ Big data ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း စသည့် AI စနစ် တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ခေတ်မီနည်းပညာများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
2. AI အင်ဂျင်နီယာများ၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မှာ နှစ်စဥ်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး အနာဂတ်တွင် အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ််
“AI”× “Big data”× “IoT” တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသော AI စနစ် သည် တဟုန်ထိုးပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး၊ AI ကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည့် အင်ဂျင်နီယာများ၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မှာ မြင့်တက် လျက်ရှိပါသည်။ ဤဌာနတွင် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကို စုပေါင်းလေ့လာနိုင်ပြီး၊ နောင် IT အင်ဂျင်နီယာမျိုးဆက်သစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
3. ကွန်ပျူတာအတွေ့ကြုံမရှိသူများလည်း စိတ်ပူရန်မလို
ပရိုဂရမ်းမင်း နည်းပညာနှင့်ပက်သက်၍ Python နှင့် Java တို့၏ AI ပရိုဂရမ်းမင်း ကိုအထူးပြုထားသည့်အပြင် သင်ခန်းစာအားလုံးကို မူရင်း သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့် သင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကွန်ပျူတာအတွေ့ကြုံမရှိသူဖြစ်စေကာမူ သင်ယူရလွယ်ကူသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြစ်ပါသည်။

Business

Information, Business, License

Business ပိုင္းေတြ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလက္မွတ္ေတြနဲ႔ Computer ပိုင္းေတြကို သင္ယူျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နယ္ပယ္ေတြမွာ အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မယ့္သူတေယာက္ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။
အလုပ္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပိုင္းေတြ၊ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းျခင္း စြမ္းအင္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Group ဖြဲ႔ျပီးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ သင္ယူေလ့လာဆည္းပူးရပါမယ္။ ေနာက္ျပီး Microsoft Japan နဲ႕အတူတူ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ SNS ေတြ Cloud ေတြ အစရွိတဲ့ Internet ကို အသံုးျပဳျပီး အသစ္အသစ္ေသာ နည္းပညာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။

ဝင္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Sales, Sales Coordinator, Accountant, Technical Support

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ နယ္ပယ္ေတြရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ Company ေတြမွာ အလုပ္ရႏိုင္ျခင္း
Company example; Cycle Base Asahi (Bicycle Shop), Samantha Thavasa Japan (Apparel), Transs(IT)
2. ၂ႏွစ္အတြင္း အလုပ္၀င္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို ၀င္ေရာက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ စိန္ေခၚမွဳေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာ စြမ္းရည္ အစရွိတာေတြကို သင္ခန္းစာ တရပ္အေနနဲ႔သင္ယူရပါမယ္။
3. MOS (Word, Excel) Certificate ရရွိႏုိငမွဳ 100%
ဒီဘာသာရပ္စတင္ျပီး သင္ၾကားေပးတဲ့ ၂ႏွစ္မတုိင္ခင္ အခ်ိန္ကေန အခုအထိ Microsoft Office Specialist ရဲ႕ Certificate ရရွိမွဳရ ၁၀၀% ဆက္တုိက္ရရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Secretarial Skill Proficiency Test, The Official Business Skills Test Ineping အစရွိတဲ့ လက္မွတ္ေတြကိုလဲ ရရွိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၀င္ေရာက္ၾကိဳးစားေျဖဆိုႏုိင္ပါတယ္။

Smart Phone・Mobile

Mobile Application

ကိုယ့္ရဲ႕ Idea ကို App တခုအေနနဲ႔ ကမၻာမွာ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ Mobile Application Developer တေယာက္ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဘာသာရပ္က Android, iPhone အစရွိတဲ့ Smart Phone ေတြ iPad ေတြရဲ႕ Tablet Computer ရဲ႕Application တီထြင္ျခင္းကို သင္ယူႏုိင္တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ။ မဂၢဇင္း၊ ဂိမ္း၊ Animal ေတြရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးသူေတြရဲ႕ Business Planning နဲ႕ Taxaccountant ရဲ႕ Business Management ပိုင္းရဲ႔ သင္ယူျခင္း အခ်ိန္ေတြလဲရွိပါတယ္။ Mobile Application ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးျခင္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး Business Management, Design အစရွိတဲ့ အပိုင္းေတြရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာ အသိပညာပိုင္းေတြကိုပါ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Mobile Application Developer, Mobile Content Creator

သင္ယူႏုိင္မယ့္ Point

1. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Mobile Application တီထြင္ျခင္းကို သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္ျခင္း
Softbank ကေန Softbank Solution Provider ဆိုျပီး အသိအမွတ္ျပဳခံရပါမယ္။ Mobile App တီထြင္ဖန္တီးျခင္း နည္းပညာေတြကို သင္ယူႏိုင္ပါမယ္။ (Softbank= ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖုန္း Company အမည္)
2. Company နဲ႔ Product တီထြင္ျခင္းကေန ေရာင္းခ်ႏိုင္တဲ့ အထိ နည္းပညာေတြကို သင္ယူႏုိင္ျခင္း
ေက်ာင္းသားေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Mobile App ေတြကို တီထြင္ျပီး Relase လုပ္ပါတယ္။
3. iPhone, Android App ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးျခင္းကို သင္ယူႏုိင္ျခင္း
ပံုမွန္ App ရဲ႕တီထြင္ျခင္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ HTML5 ကို အသံုးျပဳျပီး hybrid mobile app ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းကိုပါ သင္ယူရပါမယ္။ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ သင္ၾကားမွဳ Lecture ေတြမွာ iPhone, iPad, Android ရဲ႕ စက္ပစ္စည္းေတြကိုပါ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

Information Processing

Information Processing

၂ႏွစ္အတြင္းမွာ လံုး၀ ျပီးျပည့္စံုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ Programmer တေယာက္ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

IT ေလာကမွာ အဓိက အမ်ားဆံုး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနတဲ့ နည္းပညာရွင္က Programmer ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Programmer တေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ သင္ယူမွဳအပိုင္းကို အဆင့္၅ဆင့္ရွိတဲ့ Stage up ဆိုတဲ့ သင္ၾကားျခင္း အပိုင္းေတြ Course ၆ခုကေန ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏုိင္တဲ့ ဘာသာရပ္ပါ။ လံုး၀အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့လူက သင္ယူရာမွာ လြယ္ကူအဆင္ေျပႏိုင္ဆံုးဘာသာရပ္ပါ။ အစကေန စသင္ယူရမယ့္လူကေန Programmer ေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဘာသာရပ္ပါ။

၀င္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Programmer, System Operator

သင္ယူႏိုင္တဲ့ Point

1. အဆင့္ ၅ဆင့္ Stage up သင္ၾကားျခင္း နည္းပညာနဲ႔ ၂ႏွစ္တာအတြင္း
လံုး၀အေတြ႕အၾကံဳမရွိတဲ့လူကေန Programmer တေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း
ဒီဘာသာရပ္ကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက လံုး၀အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့ လူပါ။ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ မွဳရင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းသင္ယူႏုိင္မယ္။
2. အလုပ္ရွာႏိုင္တဲ့ လူအခ်ိဳးက အဆ ၄၀ေက်ာ္ရွိျခင္း
ဒီဘာသာရပ္စတင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကေနအခုအထိ ၄၈ႏွစ္တိုင္ခဲ့ပါျပီ။ အခုအထိ ဒီေက်ာင္းကေန ဒီဘာသာရပ္ရဲ႕ ၂ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက IT နယ္ပယ္မွ အလုပ္၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ နာမည္ၾကီး Company Name: Yahoo, NTT, Fujitsu, Hitachi အစရွိတဲ့ Company ေတြ… ဒီ Company ၾကီးေတြရဲ႕ Group Company ေတြမွာ အမ်ားဆံုး အလုပ္ရၾကပါတယ္။
3. အလုပ္ရဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ Certificate ေတြကိ ရရွိႏိုင္ျခင္း
Certificate example; IT Passport Examination, Fundamental Information Technology Enginerr Examination

Information System Development

ဒီဘာသာရပ္မွာေတာ့ ၂ႏွစ္ၾကာ သင္ယူျခင္းနဲ႔ System Engineer တေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ SE အေတြ႔အၾကံဳရွိ ဆရာေတြရွိျပီး ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက IT နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ Certificate စာေမးပြဲကို ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။ Lecture ေတြမွာProgramming နည္းပညာခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပဲ System Engineer တေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့နည္းပညာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။ System Engineer ဆိုတာ Programmer ရဲ႕အထက္မွာ ရွိတဲ့ အလုပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ System Design အပိုင္းကေန Development အပိုင္းအထိ အဆင့္ဆင့္ သင္ယူရပါမယ္။ University ေက်ာင္းဆင္းေတြ အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ လူေတြပါ လာေရာက္သင္ၾကားတဲ့ အထူးဘာသာရပ္ တခုပါ။

၀င္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင

System Engineer, Programmer

သင္ယူႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

1. ၂ႏွစ္အတြင္း SE တေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ SE အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖစ္ျခင္း
ဒီဘာသာရပ္ရဲ႕ ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြက SE ဆိုျပီး အလုပ္၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ SE အေတြ႔အၾကံဳရင့္ ဆရာေတြ၊ လက္ရွိ SE အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ Development ပညာပိုင္းကို သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။
2. နာမည္ၾကီး IT Company ေတြမွာ ေက်ာင္းဆင္းတာနဲ႔ အလုပ္၀င္ႏုိင္ျခင္း
IT Company example; Hitachi, Fujitsu, Fujitsu Advanced Engineering, NHN PlayArt
3. PDCA Learning Method

Plan-Do-Check-Action (PDCA) ဆိုတဲ့ အစဥ္လိုက္ သင္ၾကားေပးျခင္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ပထမႏွစ္ရဲ႕ ေဆာင္းဦးေလာက္မွာ ဂ်ပန္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ျဖစ္တဲ့ (Fundamental Information Technology Engineer), ဒုတိယႏွစ္ရဲ႕ ေႏြဦးမွာ အဆင့္ျမင့္ (Applied Information Technology Engineer) အစရွိတဲ့ လက္မွတ္ေတြကို ရယူႏိုင္ပါတယ္။

Advanced Information Processing

ဒီဘာသာရပ္ကေတာ့ SE ရဲ႕အဆင့္ျမင့္ပိုင္း (Expert System Engineer) ကိုရည္ရြယ္တဲ့လူေတြ အတြက္ပါ။ IT Company ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ SE သမားေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္မွဳနဲ႔ Intership ေတြကိုျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Lecture ေတြကို Database Share No.1 ျဖစ္တဲ့ Oracle Company ရဲ႕ သင္ၾကားမွဳအပိုင္းကို ဂ်ပန္မွာ ပထမဆံုးရရွိထားပါတယ္။ Oracle Master လက္မွတ္ေတြကိုလဲ ႏွစ္တုိင္းေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသား အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Big Data , Cloud Computing အစရွိတဲ့ နည္းပညာပိုင္းေတြကိုလဲ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။
Graduation Thesis မွာေတာ့ တကယ့္လက္ေတြ႔ Company ေတြရဲ႕ System ကို Development လုပ္ရပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Expert System Engineer, Database Engineer, Project Manager

သင္ယူႏုိင္မယ့္ Point

1. အလုပ္ရရွိႏိုင္မွဳ ရာခိုင္ႏူန္း ျမင့္မားျခင္း

အလုပ္ Company example; Accenture Technology Solutions, JR East Information System, Yahoo Japan, Hitachi Software Engineering

2. Certificate ၂ခုအထက္ ရရွိႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျခင္း
Database Share No.1 ျဖစ္တဲ့ Oracle ရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖစ္တဲ့ (Oracle Master Gold), ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္မွတ္ျဖစ္တဲ့ (Database Specialist), (Applied Information Technology Engineer)
3. လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ SE ေတြ၊ SE အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ ဆရာေတြရဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကပ္မတ္ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္
အသစ္သစ္ေသာနည္းပညာေတြကို ေလ့လာ ဆည္းပူးႏိုင္ပါမယ္။

Network・Security

Network Security

IT ေလာကရဲ႕ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အပိုင္းျဖစ္တဲ့ Network ပိုင္းရဲ႕ Security Engineer တေယာက္ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါတယ္။

Computer ကို ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ Unauthorized access အပိုင္းေတြ Hacking ပိုင္းၾကီးမားတဲ့ ျပသနာေတြ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့ Virus အစရွိတဲ့ Sever အပိုင္းကေန လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ လူသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္မွဳဘ၀ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Security Engineer အျဖစ္သင္ၾကား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါမယ္။
ဒီဘာသာရပ္မွာ Internet ေတြ Network ပိုင္းေတြရဲ႕ အေျခခံနည္းပညာေတြ Encryption, Electronic authentication အစရွိတဲ့ Security ရဲ႕နည္းပညာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Network Security Engineer, Network Engineer, Server Administrator, Network Administrator

သင္ယူႏိုင္တဲ့ Point

1. Security Engineer တေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ပညာေရး
Cisoco Networking Academy ရဲ႕ပညာေရးက အခုထိဆို ၁၆ႏွစ္တုိင္ခဲ့ပါျပီ။ ဒါ့အျပင္ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ဆရာေတြက တီထြင္ထားတဲ့ ပညာေရးပိုင္းေတြကိုလဲ အသံုးျပဳျပီး Network နည္းပညာကို သင္ယူရပါမယ္။
2. လက္ေတြ႔ခန္းေတြမွာ Cisco Company ရဲ႕ Rouder ေတြကို အသံုးျပဳျခင္း
Security Engineer တေယာက္အတြက္ အေျခခံ Network နည္းပညာက လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္မွာ Cisco Company ရဲ႕ Rouder ၂၀၀ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳျပီး လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မွဳေတြကို လုပ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ Unauthorized Access အပိုင္း အစရွိတဲ့ Security နည္းပညာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။
3. Certificate လက္မွတ္ရယူႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားရွိျခင္း
Network နည္းပညာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေတြျဖစ္တဲ့ CCNA Routing & Switching, LPI Technician Certification ေတြကို ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ရယူႏိုင္ေနပါတယ္။

Electrical・Electronic

Advanced Electrical Engineering

ဒီဘာသာရပ္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္တဲ့ Certificate ေတြျဖစ္တဲ့ (National qualification) ဆိုတဲ့လက္မွတ္ကို ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Electric Works Execution Manager, Installation Technician, Special Radio Operator အစရွိတဲ့ လက္မွတ္ေတြကိုလဲ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ နည္းပညာသစ္တခု ျဖစ္တဲ့ လ်ွပ္စစ္ပိုင္းနဲ႕ IT နည္းပညာပိုင္းကို ကိုက္ညွိထားတဲ့ Smart Meter ေတြ Smart Grid နည္းပညာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တာကိုလဲ သင္ယူရပါမယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Electric Works Specialist, Electrician, Qualified Preson for Energy Management အစရွိသျဖင့္

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. Chief Electrical Engineer, Electric Works Specialist စတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူႏုိင္ျခင္း
2. နည္းပညာသစ္ တခုျဖစ္တဲ့ Energy နည္းပညာပိုင္းကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း
ဂ်ပန္အစိုးရက ေထာက္ခံအားေပးထားတဲ့ Home Energy Management System (HEMS) ေတြ Smart Meter ေတြအစရွိတဲ့ နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ Eco Logy နည္းပညာပိုင္းကိုပါ သင္ယူရပါမယ္။
3. အနာဂတ္ရဲ႕ နည္းပညာတခုျဖစ္တဲ့ Smart Energy ပိုင္းကို သင္ယူႏိုင္ပါမယ္။
အခုလက္ရွိ နည္းပညာရွင္ တေယာက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာပိုင္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး အနာဂတ္ရဲ႕ လူေနထုိင္မွဳ ဘ၀ေတြမွာပါ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ Smart Energy နည္းပညာပိုင္းကိုပါ သင္ယူႏုိင္ပါမယ္။

Electrical Engineering

မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အဆင္ေျပတဲ့ ေနထုိင္မွဳဘ၀ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာရွင္ တေယာက္ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။
ေလဆိပ္၊ အေဆာက္အဦး၊ Amusement ျဖစ္တဲ့ ၾကီးမားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ ရထားသံလမ္း အစရွိတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေဆာက္လုပ္မွဳေတြရဲ႕ Design, Maintenance, Operation, Management ပိုင္းေတြကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္မယ့္ လူတေယက္ျဖစ္လာေစဖို႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါတယ္။
ဒီ Electrical ေလာကမွာ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ (အလုပ္လုပ္ျခင္းပဲ မဟုတ္ဘဲ) လက္ေတြ႔ အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ အရာေတြကိုပါ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Electrical Works Specialist, Building Sanitation Management Technician, Electrician အစရွိသျဖင့္

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. အလုပ္ရရွိႏိုင္မွဳ ၁၀၀% (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၃လပိုင္း စစ္တမ္းအရ)

လ်ွပ္စစ္ပိုင္း (Electrical) ေလာကက ေန႔စဥ္လူေနထိုင္မွဳဘ၀အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီအလုပ္ လုပ္ကိုင္ဖုိ႔အတြက္ လူမလိုဘူးဆိုမ်ိဳးမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပါ။ Electrical ပိုင္းေလာကရဲ႕ နာမည္ၾကီး Company ေတြမွာ အလုပ္၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

2. လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိႏိုင္ျခင္း

Ministry of Economy, Trade and Industry ရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳဘာသာရပ္ပါ။ အရမ္းခက္ခဲတဲ့ Certificate (ေအာင္ျမင္တဲ့ ရာခိုင္ႏူန္း ၁၀% ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲရွိေသာ) ေတြကို ဒီဘာသာရပ္မွာ သင္ယူရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိစရာ မလုိအပ္ပဲ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (The Second Class Electric Work Specialist) အစရွိတဲ့ လက္မွတ္ေတြကိုလဲ (Bactrical Examination) ေအာင္ျမင္ရုံနဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ပါတယ္။
ေက်ာင္းဆင္းျပီးခ်ိန္မွာ ႏွစ္အလုိက္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ျပီးရင္ စာေမးပြဲေျဖစရာ မလိုဘဲ လက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း

3. Solar Photovoltaics အစရွိတဲ့ နည္းပညာအသစ္ျဖစ္တဲ့ Energy ပိုင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း

Solar Photovoltaics, Large-Scale energy storage systems, Electric နဲ႔ IT ပိုင္းကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Smart Grid နည္းပညာ အစရွိတာေတြကို သင္ယူရပါမယ္။

Electrical Work Techniques

လူေတြရဲ႕ေနထိုင္မွဳဘ၀ေတြကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ ေနာက္ကြယ္ကေန လိုအပ္တဲ့ Support လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

အိမ္ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ၊ Internet လိုင္းခ်ိတ္ဆက္မွဳေတြ အစရွိတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မယ့္လူတေယာက္ ျဖစ္လာေစဖို႔ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ Lecture မွာ အဲ့လို Electrical ပိုင္းအေတြ႕အၾကံဳရင္ ဆရာေတြက Pro ေတြ အသံုးျပဳေနသလိုမ်ိဳး စက္ပစ္စည္းေတြကို အသံုးခ်ျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ဒီဘာသာရပ္မွာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရယူဖို႔ပဲ မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းျပီးခ်ိန္မွာ Electrical ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသာေတြက Tokyo Desneyland, Roppongi Hills, Tokyo Skytrees အစရွိတဲ့ နာမည္ၾကီး အေဆာက္အဦးေနရာေတြရဲ႕ Electrical ပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Electrical Works Specialist, Electric Works Execution Management Engineer

သင္ယူႏိုင္မယ့္ Point

1. ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း အလုပ္ရရွိႏိုင္မွဳ ရာခိုင္ႏူန္း ၁၀၀% ရွိျခင္း
စီးပြားေရး က်ဆင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာလဲ အလုပ္ရလြယ္ကူပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ အမ်ားစုက ဒီေက်ာင္းရဲ႕ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသားေတြကို လိုခ်င္တဲ့ အတြက္ ႏွစ္တိုင္း ၁၀၀% အလုပ္ရေနပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိဆုိရင္ ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ေက်ာ္က Electrical နယ္ပယ္မွာ အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။
2. Second Kind Electricity Construction Person ဆိုတဲ့လက္မွတ္ကို လူတိုင္းရယူႏိုင္ျခင္း
ဒုတိယႏွစ္ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြကို လူတိုင္ရယူႏိုင္ပါမယ္။ First Kind စာေမးပြဲအတြက္လဲ ျပင္ဆင္မွဳေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
3. ကိုယ္၀ါသနာပါ သင္ယူခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း
ပထမႏွစ္မွာ Electrical Worker တေယာက္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ယူမွဳေတြျပဳလုပ္ေပးျပီး ဒုတိယႏွစ္မွာေတာ့ Solar Photovoltaics System နဲ႔ Network Construction ပိုင္းကို ကိုယ္၀ါသနာပါတဲ့ အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Applied Electronics Production

Electric car, Medical Equipment, Bipedal Walking Robot, Artifical Satellite, Car Navigation, Mobile Phone အစရွိတာေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ FPGA နဲ႔ Microcomputer Technology ပိုင္းေတြကို သင္ယူရပါမယ္။ သင္ယူျခင္းရဲ႕ လက္ေတြ႔ခန္းေတြမွာ တကယ့္လက္ေတြ အသံုးျပဳေနသလိုမ်ိဳး တီထြင္ဖန္တီးထားတဲ့ Original သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကို အသံုးျပဳျပီး လံုး၀အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့လူလဲ အေျခခံပိုင္းကေန သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။
အဆင့္ျမင့္ပိုင္း Thesis မွာေတာ့ ကိုယ္ desire ရွိတဲ့ အလုပ္၀င္ေရာက္ခ်င္တဲ့ အပိုင္းနဲ႔လိုက္ျပီး သီးျခားသင္ၾကားေပးျခင္းလဲရွိပါတယ္။

၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

Electrical Design Engineer, Medical Equipment Engineer, Audio Equipment Engineer, Coustomer Engineer, Game Equipment Engineer, Customer Engineer

သင္ယူႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္

1. ေက်ာင္းသားတေယာက္အတြက္ အလုပ္ေနရာ ၂၀၀ေက်ာ္ရွိေနတဲ့အတြက္ အလုပ္ရလြယ္ကူျခင္း၊
ဒီနယ္ပယ္ကေန ယံုၾကည္မွဳရရွိျခင္း၊ ေယာက္်ား မိန္းမ မခြဲျခားပဲ အလုပ္ေနရာအမ်ားအျပားကေန ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ အလုပ္ေနရာရွာေဖြႏိုင္ျခင္း
2. သင္ၾကားျခင္းနဲ႕ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ကိုက္ညိွထားတဲ့အတြက္ နားလည္ရလြယ္ကူေစျခင္း
Lecture ပိုင္းမွာသင္ထားတာေတြကို ခ်က္ခ်င္း Pratical လက္ေတြ႔လုပ္ရတာျဖစ္လို႔ အဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ နားလည္သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
3. အလုပ္၀င္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ပိုင္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ သီးသန္႔ Lecture ေတြလဲရွိျခင္း
ဒုတိယႏွစ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ desire နဲ႔ကိုက္ညိွျပီး သီးသန္႔ Lecture ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းလဲ ရွိပါတယ္။